Slova
   
Overa putnih naloga do 4t

Naša obaveza je da preuzmemo brigu i odgovornost za Vaše vozilo tako što ćemo ga održavati i vršiti overu putnih naloga za tehničku ispravnost.

U zakonu se nalaže obavezno vođenje putnih naloga, tj. zakon o prevozu u drumskom saobraćaju izdat u Službenom glasniku (br.46/95) jasno definiše ko ima pravo overe tehnicke ispravnost na putnom nalogu. Prema članu 4. ovog zakona vozilo kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, osim putnickih vozila gradjana i vozila kojima se obavlja auto–taxi prevoz, moraju imati putni nalog popunjen na propisan način, overen i potpisan od strane ovlašcenog lica da je vozilo tehnicki ispravno.

Novina će postojati u novom zakonu da se overa vrši jednom u mesečno na tehničkim pregledima, ali više o tome kad zakon stupi na snagu.

Ukoliko ste sklopili ugovor o održavanju motornih vozila u našoj firmi stičete pravo na overu putnih naloga i besplatan šestomesečni pregled vozila.

 
Home Overa putnih naloga